Předmět podnikání

Čestné prohlášení dodavatele

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

  • služby spojené s přípravou a realizací staveb
  • příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP, MŽP, Mze či dalšího subjektu, který poskytuje dotační tituly
  • spolupráce při zadávání stavby zhotoviteli
  • výkon technického dozoru
  • zabezpečení kolaudace staveb

Provádění inženýrských a dopravních staveb

  • čističky odpadních vod, čerpací stanice, podtlakové stanice, vodojemy
  • alternativní metody odkanalizování
  • komunikace a inženýrské sítě
  • dodávka, montáž a vystrojení čerpacích jímek
  • dodávka, montáž a servis tlakových čerpadel
Reting CZ s.r.o. - idatabaze.czInženýrská činnost, inženýring - idatabaze.cz