Předmět podnikání

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • služby spojené s přípravou a realizací staveb
 • příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP, MŽP, Mze či dalšího subjektu, který poskytuje dotační tituly
 • spolupráce při zadávání stavby zhotoviteli
 • výkon technického dozoru
 • zabezpečení kolaudace staveb

Provádění inženýrských a dopravních staveb

 • tlaková a podtlaková kanalizace
 • čističky odpadních vod, čerpací stanice, podtlakové stanice, vodojemy
 • alternativní metody odkanalizování
 • komunikace a inženýrské sítě
 • dodávka, montáž a vystrojení čerpacích jímek
 • dodávka, montáž a servis tlakových čerpadel

Nákup a prodej zboží

 • podtlakové ventily AIRVAC včetně montáže
Reting CZ s.r.o. - idatabaze.czInženýrská činnost, inženýring - idatabaze.cz